Luftrevolvere 4,5mm

For at luftrevolveren ikke skal lekke gass, og for at garantien skal være gyldig, må revolveren smøres med CO2 vedlikeholdspatroner. Hver 10.patron bør være en vedlikeholdspatron.