Garantibetingelser

Transportskader
Kunden må melde eventuelle transportskader til oss innen 2 dager etter mottakelse av varen dersom erstatningskrav skal kunne gjøres gjeldende. Posten vil erstatte alle skader som de kan gjøres ansvarlige for. En formell klage må leveres Posten ved skade, og original emballasje må også framvises.
Garanti
Vi følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser for garanti (Standard 2 år). Ved henvendelse angående feil ved varen skal det vises til kvittering og fakturanummer. Garantien omfatter ikke normal slitasje, ytre skader eller feilaktig bruk. Kjøpsloven
Retur under garanti:
Før en vare returneres må kunden kontakte oss for slik at vi kan bedømme om det virkelig dreier seg om en garantifeil. Alle varer som ønskes returnert grunnet garantifeil SKAL sendes tilbake ved hjelp av adresselapp vi sender ut. Vi dekker ikke frakt hvis det sendes tilbake på annet vis. Hvis en vare returneres under garanti for reparasjon eller refusjon MÅ en forklaring som innkluderer fullt navn og adresse legges ved,og dersom man ønsker refusjon må bankkontonummer også vedlegges. For airsoftgevær og pistoler SKAL også vårt serviceskjema fylles ut. Vi får ikke behandlet saker hvor skjemaet ikke følger med.
Reparasjoner av airsoftvåpen
Ved innsending av airsoftprodukter som skal repareres må vårt serviceskjema brukes. Det får du tilsendt på e-mail etter du har kontaktet oss. Fyll det ut og legg det ved når du sender pakken med det som skal repareres. Dersom du ikke legger ved skjemaet tar vi kr 300,- i avgift for det ekstraarbeidet det medfører med feilsøking. KUN varen som skal repareres skal sendes inn, send IKKE batterier, magasiner etc etc. Vi tar IKKE ansvar for annet enn produktet som skal repareres. 

ANGRERETT
Her er en kort oversikt over hva Angrefristloven går ut på:

  • Kunden har 14 dager på å gi beskjed om at de angrer, og ytterligere 14 dager på å sende varene i retur.
  • Nytt angrerettskjema er utarbeidet.
  • Loven sier at kunden nå skal betale returfrakt når angreretten brukes, dog forutsatt at nettbutikken har opplyst om dette på forhånd. Man må også opplyse om hva returfrakten blir, hvis kunden ikke kan bruke vanlig postgang.
  • Kunder har nå også angrerett på godt brukte varer, men kunden må da selv dekke verdiforringelsen ved bruken av varen.
  • Nettbutikkene har ansvaret for at kjøpsbetingelsene er oppdatert til enhver tid. Alle betingelser skal være på norsk og gjort kjent for kundene før handelen gjennomføres. Det betyr at angrerett bør stå i betingelsene, fordi angrerettskjema normalt sendes etter at kjøpet er avsluttet.
  • Kjøpsbetingelsene må ha et eget punkt som beskriver hvordan nettbutikken håndterer reklamasjoner.